ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია ფრაზა. იხილეთ აგრეთვე მუსიკალური თემა.

ობი-ვანი, როგორც უამრავი სხვა, ფრაზას ცხოვრების განმავლობაში იყენებდა.

"დაე ძალა იყოს შენთან" იყო ფრაზა, რომელსაც ხშირად იმეორებდნენ წარმატების სურვილით. იგი ნიშნავდა, რომ მოსაუბრეს სწამდა, რომ ძალა სხვას დაეხმარებოდა. ფრაზას ხშირად იყენებდნენ ერთმანეთთან დამშვიდობებისას ან მნიშვნელოვან მოვლენამდე.

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

ბმულები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.