დატოვე! არის მოთხრობა ანთოლოგიური კრებულიდან გარკვეული თვალთახედვით: იმპერიის საპასუხო დარტყმა. მისი ავტორია დენიელ ხოსე ოლდერი, ხოლო თხრობა მიმდინარეობს TK-7-ის თვალთახედვით.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.