ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია

დიდი განმეორებითი სინქრონიზაცია ეწოდებოდა 60 წლიან დათარიღების სისტემას, რომელიც რესპუბლიკის ზომებისა და სტანდარტების ბიუროგალაქტიკურ რესპუბლიკაში სტანდარტად შემოიღო. ამ სისტემის ფარგლებში 35 იავინის ბრძოლამდე გამოიყენებოდა როგორც ნულოვანი ნიშნული. ამრიგად, ჯეონოსისის ბრძოლა მოხდა 13 წელს, ჯედაების წმენდა — 16 წელს, იავინის ბრძოლა — 35 წელს, ხოლო ენდორის ბრძოლა — 39 წელს. რუუსანის მეშვიდე ბრძოლა ამ სტანდარტების მიხედვით მოხდა განმეორებით სინქრონიზაციამდე 965 წელს.

თარიღები განმეორებითი სინქრონოზაციის სტანდარტით იწერებოდა ასეთი ფორმატით:

[წელი]:[თვე]:[დღე]
მაგ. 13:5:21

შექმნა[]

დათარიღების ეს სისტემა პირველად ნახსენებია წიგნში ვარსკვლავური ომების სამყაროს ცნობარი, კლონთა ომების დასასრულის მისათითებლად.

იხილეთ აგრეთვე[]

  • რუუსანის რეფორმირება
  • ისტორიული საბჭო
Advertisement