"წინდახედულობის" კლასის დრედნოუტი

დრედნოუტები წარმოადგენდნენ დიდ ხომალდებს. ცნობილ დრედნოუტებს შორის ითვლებოდნენ: "წინდახედულობის" კლასის დრედნოუტი[1] და "დამმორჩილებლის" კლასის ხომალდი, რომელსაც იყენებდა დამოუკიდებელი სისტემების კონფედერაცია[2], ისევე როგორც პირველი ორდენიმრწმუნებელ IV-ის კლასის საალყე დრედნოუტი.[3] გალაქტიკური იმპერიის ზოგიერთი ვარსკვლავური სუპერგამანადგურებელი[4], მაგალითად, "ჯალათის" კლასის,[5] და პირველი ორდენის "მეგა კლასის", ვარსკვლავურ დრედნოუტებს წარმოადგენდნენ.[6]

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.