ქრონომეტრები, რომლებსაც იყენებდნენ დროის საზომად.

დრო იყო სამყაროს სტრუქტურის ნაწილი, მოვლენათა თანმიმდევრობა რომელიც გაზომვას ექვემდებარებოდა. იგი აღინიშნებოდა ათასწლეულის, საუკუნის თუ წელიწადის სახით. უფრო მცირე ერთეულები იყო თვე, კვირა, დღე, საათი,წუთი და წამი, თუმცა მათი მეშვეობით განიზომებოდა მოვლენათა ხანგრძლივობა და არა და ესა თუ ის თარიღი, რომელსაც მიეკუთვნებოდა ცალკეული მოვლენა. დროის საზომი მოწყობილობა იყო ქრონომეტრი.[1]

დროში მოგზაურობა წარმოადგენდა დროში გადაადგილების სავარაუდო და საკამათო კონცეფციას.[2]

ეპოქები[edit | edit source]

გალაქტიკურ ისტორიაში აღსანიშნავია რამდენიმე ეპოქა:

დასახელება დაიწყო დასასრული
ძველი რესპუბლიკის შუა ეპოქა
ძველი რესპუბლიკის დაცემა
რესპუბლიკის ეპოქა 1019 იბ 32 იბ
რესპუბლიკის დაცემა 32 იბ 19 იბ
იმპერიული ეპოქა 19 იბ 5 იბშ
ახალი რესპუბლიკის ეპოქა 5 იბშ 34 იბშ

დროის სხვა პერიოდებს წარმოადგენდნენ ძველი რესპუბლიკის ეპოქა[3] და აყვავებული რესპუბლიკის ეპოქა.[4]

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.