ელრიკ ფონრეგი იყო პირველი ორდენის TIE ხომალდის პილოტი. ახალი რესპუბლიკის ეპოქაში მას პირველი ორდენის შეიარაღებული ძალებიმაიორ ბარონის თანამდებობა ეკავა.

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.