ესკადრილია "ანბანი" არის ალეგზანდერ ფრიდიამავე სახელწოდების კანონიკური რომანის შეუმოკლებელი აუდიოვერსია. მისი მთხრობელია სასკია მარლეველდი. წიგნი გამოიცა Random House Audio-ს მიერ, 2019 წლის 11 ივნისს.

მედია[edit | edit source]

გამოცემები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

ბმულები[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.