ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

სხვადასხვა ვარსკვლავური გამანადგურებელი

ვარსკვლავური გამანადგურებელი, აგრეთვე უბრალოდ გამანადგურებელი, იყო მცირე ზომის და მანევრირებადი კოსმოსური ხომალდი, შექმნილი ატმოსფეროსა თუ კოსმოსში საბრძოლო მოქმედებებისთვის. გამანადგურებლებად შეიძლება ჩაითვალოს ყუმბარმშენები, ქვემეხებიანი ხომალდები, სატრანსპორტო საშუალებები, მცირე სატვირთო ხომალდები, მაქოები, მწვრთნელები და ატმოსფერული გამანადგურებლები.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტერმინი ძირითადად აღნიშნავდა ამა თუ იმ ხომალდს, იგი აგრეთვე შეიძლება გულისხმობდეს აეროსპიდერს.

გამოჩენები

არაკანონიკური გამოჩენები

წყაროები

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.