ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია

ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 არის მოდელირების კომპლექტი და ჟურნალი, რომელსაც გამოსცემდა De Agostini. ყოველ გამოშვებაში შეტანილი იყო ნაწილი, რომლითაც იწყობოდა R2-D2-ის პროგრამულად მართვადი მოდელი. ჟურნალში აგრეთვე შედიოდა ვარსკვლავური ომები ფილმების ისტორია, სამყაროს შიდა ინფორმაცია დროიდების შესახებ და სხვა სამეცნიერო ცნობები. ჟურნალის ასი ნომერი გამოიცა 20172018 წლებში. დროიდის საბოლოო მოდელი უნდა ყოფილიყო ორიგინალის 1:2 მასშტაბის ასლი, თუმცა საბოლოო მასშტაბი იყო 1:2.3. დისტანციური პროგრამული მართვით და მექანიზმით გამძლიერებული R2-D2-ის ზედა ნაწილი ტრიალებდა, აღჭურვილი იყო ნათურებით და სხვა ნაწილებით, რითაც მოდელი ორიგინალური დროიდის ასლს ქმნიდა.

გამოშვებები[]

 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 1
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 2
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 3
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 4
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 5
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 6
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 7
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 8
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 9
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 10
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 11
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 12
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 13
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 14
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 15
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 16
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 17
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 18
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 19
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 20
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 21
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 22
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 23
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 24
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 25
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 26
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 27
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 28
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 29
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 30
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 31
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 32
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 33
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 34
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 35
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 36
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 37
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 38
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 39
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 40
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 41
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 42
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 43
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 44
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 45
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 46
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 47
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 48
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 49
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 50
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 51
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 52
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 53
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 54
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 55
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 56
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 57
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 58
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 59
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 60
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 61
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 62
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 63
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 64
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 65
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 66
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 67
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 68
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 69
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 70
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 71
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 72
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 73
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 74
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 75
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 76
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 77
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 78
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 79
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 80
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 81
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 82
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 83
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 84
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 85
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 86
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 87
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 88
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 89
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 90
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 91
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 92
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 93
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 94
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 95
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 96
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 97
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 98
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 99
 • ვარსკვლავური ომები: ააწყვე საკუთარი R2-D2 100

ბმულები[]

Advertisement