FANDOM


Premium-Eras-canonPremium-Era-real
ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია კანონიკური წიგნების სერია. იხილეთ აგრეთვე თროუნის ტრილოგია ან თროუნის ხელის დილოგია ვარსკვლავური ომების ლეგენდებიდან.

ვარსკვლავური ომები: თროუნი არის კანონიკური რომანების სერია, რომლის ავტორია ტიმოთი ზანი. მისი მთავარი გმირია თროუნი. სერია აღწერს მისი გალაქტიკური იმპერიის იერარქიაში ცხოვრებას და დაწინაურებას. სერიაში შედის სამი რომანი: თროუნი (2017), თროუნი: მოკავშირეები (2018) და თროუნი: ღალატი (2019).[1]

რომანი

ბიბლიოგრაფია

შენიშვნები და სქოლიო

ბმულები

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.