ვარსკვლავური ომები: რესპუბლიკა, 25 გამოშვების განმავლობაში ცნობილი როგორც უბრალოდ ვარსკვლავური ომები, იყო Dark Horse-ის კომიქსების სერია. პირველი ნომერი გამოვიდა 1998 წლის 16 დეკემბერს. სულ გამოიცა 83 ნომერი. თხრობამ მოიცვა პერიოდი ფარული საფრთხიდან სითების შურისძიების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებამდე. 49-ე გამოშვებიდან მოყოლებული, მოვლენები ვითარდებოდა კლონთა ომების პერიოდში. გაგრძელება გამოვიდა სერიის ბნელი დრო სახით. უკანასკნელში მოქმედება მიმდინარეობდა იმპერიის არსებობის ადრეულ პერიოდში. კლონთა ომების ნუმერაცია დაიწყო 84-ე გამოშვებით. ბნელი დროის გამოშვებები გარეკანზე ცალკეა ნუმერირებული.

მედია[edit | edit source]

გამოშვებები[edit | edit source]

# სახელწოდება გამოშვების
თარიღი
რბილყდიანი
კრებული
რბილყდიანი
კრებულის
გამოშვების
თარიღი
როგორც ვარსკვლავური ომები
0 ამბოხების პრელუდია 0 1 დეკემბერი, 1998
ამბოხების პრელუდია ამბოხების პრელუდია 30 მაისი,
2000
1 ამბოხების პრელუდია, ნაწილი 1 16 დეკემბერი, 1998
2 ამბოხების პრელუდია, ნაწილი 2 2 იანვარი, 1999
3 ამბოხების პრელუდია, ნაწილი 3 17 თებერვალი, 1999
4 ამბოხების პრელუდია, ნაწილი 4 17 მარტი, 1999
5 ამბოხების პრელუდია, ნაწილი 5 21 აპრილი, 1999
6 ამბოხების პრელუდია, ნაწილი 6 19 მაისი, 1999
უცხო უცხო 4 აპრილი,
2001
7 უცხო, ნაწილი 1 23 ივნისი, 1999
8 უცხო, ნაწილი 2 28 ივლისი, 1999
9 უცხო, ნაწილი 3 2 აგვისტო, 1999
10 უცხო, ნაწილი 4 22 სექტემბერი, 1999
11 უცხო, ნაწილი 5 27 ოქტომბერი, 1999
12 უცხო, ნაწილი 6 24 ნოემბერი, 1999
დესპანები მალასტარზე დესპანები მალასტარზე 5 სექტემბერი,
2001
13 დესპანები მალასტარზე, ნაწილი 1 2 დეკემბერი, 1999
14 დესპანები მალასტარზე, ნაწილი 2 2 იანვარი, 2000
15 დესპანები მალასტარზე, ნაწილი 3 23 თებერვალი, 2000
16 დესპანები მალასტარზე, ნაწილი 4 22 მარტი, 2000
17 დესპანები მალასტარზე, ნაწილი 5 26 აპრილი, 2000
18 დესპანები მალასტარზე, ნაწილი 6 24 მაისი, 2000
ბინდი ბინდი 19 დეკემბერი,
2001
19 ბინდი, ნაწილი 1 28 ივნისი, 2000
20 ბინდი, ნაწილი 2 26 ივლისი, 2000
21 ბინდი, ნაწილი 3 2 აგვისტო, 2000
22 ბინდი, ნაწილი 4 27 სექტემბერი, 2000
უსასრულობის აღსასრული -
23 უსასრულობის აღსასრული, ნაწილი 1 25 ოქტომბერი, 2000
24 უსასრულობის აღსასრული, ნაწილი 2 22 ნოემბერი, 2000
25 უსასრულობის აღსასრული, ნაწილი 3 2 დეკემბერი, 2000
26 უსასრულობის აღსასრული, ნაწილი 4 3 იანვარი, 2001
27 დამსხვრევა 28 თებერვალი, 2001
ნადირობა ორა სინგზე ნადირობა ორა სინგზე 3 ივლისი,
2002
28 ნადირობა ორა სინგზე, ნაწილი 1 28 მარტი, 2001
29 ნადირობა ორა სინგზე, ნაწილი 2 25 აპრილი, 2001
30 ნადირობა ორა სინგზე, ნაწილი 3 30 მაისი, 2001
31 ნადირობა ორა სინგზე, ნაწილი 4 27 ივნისი, 2001
სიბნელე სიბნელე 7 აგვისტო,
2002
32 სიბნელე, ნაწილი 1 25 ივლისი, 2001
33 სიბნელე, ნაწილი 2 22 აგვისტო, 2001
34 სიბნელე, ნაწილი 3 26 სექტემბერი, 2001
35 სიბნელე, ნაწილი 4 24 ოქტომბერი, 2001
სტარკის ჰიპერსივრცული ომი სტარკის ჰიპერსივრცული ომი 13 ნოემბერი,
2003
36 სტარკის ჰიპერსივრცული ომი, ნაწილი 1 28 ნოემბერი, 2001
37 სტარკის ჰიპერსივრცული ომი, ნაწილი 2 19 დეკემბერი, 2001
38 სტარკის ჰიპერსივრცული ომი, ნაწილი 3 2 იანვარი, 2002
39 სტარკის ჰიპერსივრცული ომი, ნაწილი 4 20 თებერვალი, 2002
დევარონული ვერსია -
40 დევარონული ვერსია, ნაწილი 1 20 მარტი, 2002
41 დევარონული ვერსია, ნაწილი 2 8 მაისი, 2002
ხელთდასხმის რიტუალი ხელთდასხმის რიტუალი 11 თებერვალი,
2004
42 ხელთდასხმის რიტუალი, ნაწილი 1 15 მაისი, 2002
43 ხელთდასხმის რიტუალი, ნაწილი 2 3 ივლისი, 2002
44 ხელთდასხმის რიტუალი, ნაწილი 3 7 აგვისტო, 2002
45 ხელთდასხმის რიტუალი, ნაწილი 4 25 სექტემბერი, 2002
როგორც ვარსკვლავური ომები: რესპუბლიკა
ღირსება და მოვალეობა ღირსება და მოვალეობა 10 მაისი,
2006
46 ღირსება და მოვალეობა, ნაწილი 1 16 ოქტომბერი, 2002
47 ღირსება და მოვალეობა, ნაწილი 2 11 დეკემბერი, 2002
48 ღირსება და მოვალეობა, ნაწილი 3 8 იანვარი, 2003
78 ერთგულება 19 ოქტომბერი, 2005
49 მსხვერპლი 2 იანვარი, 2003 კლონთა ომები, ტომი 1:
კამინოს დაცვა
9 ივლისი,
2003
50 კამინოს დაცვა 26 თებერვალი, 2003
ომის ახალი სახე კლონთა ომები, ტომი 2:
გამარჯვებები და მსხვერპლები
9 ივლისი,
2003
51 ომის ახალი სახე, ნაწილი 1 23 მარტი, 2003
52 ომის ახალი სახე, ნაწილი 2 9 აპრილი, 2003
53 აფეთქების რადიუსი 30 აპრილი, 2003
54 ბრმა თამაში 4 ივნისი, 2003 კლონთა ომები, ტომი 4:
სინათლე და სიბნელე
9 ივნისი,
2004
63 წყვდიადიდან დარტყმა 17 აპრილი, 2004
ჯაბიიმის ბრძოლა კლონთა ომები, ტომი 3:
უკანასკნელი ბრძოლა ჯაბიიმზე
24 თებერვალი,
2004
55 ჯაბიიმის ბრძოლა, ნაწილი 1 2 ივლისი, 2003
56 ჯაბიიმის ბრძოლა, ნაწილი 2 3 ივლისი, 2003
57 ჯაბიიმის ბრძოლა, ნაწილი 3 24 სექტემბერი, 2003
58 ჯაბიიმის ბრძოლა, ნაწილი 4 17 დეკემბერი, 2003
59 მტრის ზურგში 31 დეკემბერი, 2003
60 ზიზღი და შიში 2 იანვარი, 2004 კლონთა ომები, ტომი 5:
საუკეთესო სამართებლები
24 ნოემბერი,
2004
61 ჩიხები 18 თებერვალი, 2004
62 არავის მიწა 17 მარტი, 2004
64 მოდგმები 28 აპრილი, 2004
ძალის ჩვენება კლონთა ომები, ტომი 6:
ბრძოლის ველებზე
20 ივნისი,
2005
65 ძალის ჩვენება, ნაწილი 1 2 ივნისი, 2004
66 ძალის ჩვენება, ნაწილი 2 30 ივნისი, 2004
67 მარად ახალგაზრდა 4 აგვისტო, 2004
68 აბჯარი 2 აგვისტო, 2004
რენდილის დრედნოუტები
69 რენდილის დრედნოუტები, ნაწილი 1 29 სექტემბერი, 2004
70 რენდილის დრედნოუტები, ნაწილი 2 27 ოქტომბერი, 2004
71 რენდილის დრედნოუტები, ნაწილი 3 24 ნოემბერი, 2004
თვალთვალი კლონთა ომები, ტომი 8:
უკანასკნელი ალყა, საბოლოო ჭეშმარიტება
22 მარტი,
2006
72 თვალთვალი, ნაწილი 1 2 დეკემბერი, 2004
73 თვალთვალი, ნაწილი 2 9 თებერვალი, 2005
სალიუკემაის ალყა
74 სალიუკემაის ალყა, ნაწილი 1 23 მარტი, 2005
75 სალიუკემაის ალყა, ნაწილი 2 27 აპრილი, 2005
76 სალიუკემაის ალყა, ნაწილი 3 15 ივნისი, 2005
77 სალიუკემაის ალყა, ნაწილი 4 20 ივლისი, 2005
უცნობისკენ კლონთა ომები, ტომი 9:
თამაშის დასასრული
26 ივლისი,
2006
79 უცნობისკენ, ნაწილი 1 9 ნოემბერი, 2005
80 უცნობისკენ, ნაწილი 2 2 დეკემბერი, 2005
ფარული მტერი
81 ფარული მტერი, ნაწილი 1 4 იანვარი, 2006
82 ფარული მტერი, ნაწილი 2 11 იანვარი, 2006
83 ფარული მტერი, ნაწილი 3 8 თებერვალი, 2006

Omnibus[edit | edit source]

#1-6 #7-18 #19-26, #32-45 #27-31
Omnibus rise of the sith cover.jpg EaA final.jpg QuinOmni2.jpg Star Wars Omnibus Menace Revealed.jpg
ანთოლოგია:
სითების აღზევება
ანთოლოგია:
დესპანები და მკვლელები
ანთოლოგია:
კუინლან ვოსი:
ჯედაი წყვდიადში
ანთოლოგია:
ცხადი საფრთხე
21 იანვარი, 2009 1 აპრილი, 2009 2 დეკემბერი, 2010 22 ივლისი, 2009
#49-54, #61, #63, #67 #55-60, #62, #64-66, #68 #69-77, #81-83
SWOmnibusCloneWarsV1Final.jpg SWOmnibusCloneWarsV2.jpg SWOmnibusCloneWarsV3.jpg
ანთოლოგია:
კლონთა ომები, ტომი 1:
რესპუბლიკა საომრად მიემართება
ანთოლოგია:
კლონთა ომები, ტომი 2:
მტერი ყველა მხარეს
ანთოლოგია:
კლონთა ომები, ტომი 3:
რესპუბლიკის დაცემა
22 აგვისტო, 2012 16 ოქტომბერი, 2012 19 დეკემბერი, 2012

30 წლიანი იუბილეს აღსანიშნავი გამოცემები[edit | edit source]

#54 & #63 #79-83
SW30ACV5-COV.jpg 30thEndgame.jpg
ვარსკვლავური ომები: 30 წლიანი იუბილეს აღსანიშნავი კოლექცია
ტომი 5: სინათლე და სიბნელე
ვარსკვლავური ომები: 30 წლიანი იუბილეს აღსანიშნავი კოლექცია
ტომი 6: თამაშის დასასრული
4 ივლისი, 2007 25 ივლისი, 2007

Dark Times-ის გაგრძელების სერიის გამოშვებები[edit | edit source]

# სახელწოდება გამოშვების
თარიღი
რბილყდიანი
კრებული
რბილყდიანი
კრებულის
გამოშვების
თარიღი
Omnibus Omnibus-ის
გამოშვების
თარიღი
გზა არსაითკენ პირველი ტომი:
გზა არსაითკენ
9 იანვარი, 2008
ვარსკვლავური ომები: ანთოლოგია:
ბნელი დრო, ტომი 1
1 იანვარი, 2014
84 გზა არსაითკენ, ნაწილი 1 8 ნოემბერი, 2006
85 გზა არსაითკენ, ნაწილი 2 2 იანვარი, 2007
86 გზა არსაითკენ, ნაწილი 3 9 მაისი, 2007
87 გზა არსაითკენ, ნაწილი 4 1 ივლისი, 2007
88 გზა არსაითკენ, ნაწილი 5 10 ოქტომბერი, 2007
პარალელები მეორე ტომი:
პარალელები
1 აგვისტო, 2008
89 პარალელები, ნაწილი 1 24 ოქტომბერი, 2007
90 პარალელები, ნაწილი 2 19 დეკემბერი, 2007
91 პარალელები, ნაწილი 3 3 იანვარი, 2008
92 პარალელები, ნაწილი 4 20 თებერვალი, 2008
93 პარალელები, ნაწილი 5 23 აპრილი, 2008
ვექტორი ვექტორი, ტომი 1:
თავები 1 და 2
2 იანვარი, 2009
94 ვექტორი, ნაწილი 5 29 მაისი, 2008|
95 ვექტორი, ნაწილი 6 25 ივნისი, 2008
ბნელი დრო: ლურჯი მკა მეოთხე ტომი:
ლურჯი მკა
17 ნოემბერი, 2010
- ლურჯი მკა 0 5 აგვისტო, 2009
96 ლურჯი მკა, ნაწილი 1 22 აპრილი, 2009
97 ლურჯი მკა, ნაწილი 2 1 აგვისტო, 2009
98 ლურჯი მკა, ნაწილი 3 2 იანვარი, 2010
99 ლურჯი მკა, ნაწილი 4 14 აპრილი, 2010
100 ლურჯი მკა, ნაწილი 5 30 ივნისი, 2010
ბნელი დრო: შორეული მიწებიდან მეხუთე ტომი:
შორეული მიწებიდან
24 ოქტომბერი, 2012
101 შორეული მიწებიდან 1 3 აგვისტო, 2011
102 შორეული მიწებიდან 2 7 სექტემბერი, 2011
103 შორეული მიწებიდან 3 30 ნოემბერი, 2011
104 შორეული მიწებიდან 4 22 თებერვალი, 2012
105 შორეული მიწებიდან 5 25 აპრილი, 2012
ბნელი დრო: ცეცხლის მატარებელი მეექვსე ტომი:
ცეცხლის მატარებელი
25 სექტემბერი, 2013
106 ცეცხლის მატარებელი 1 6 თებერვალი, 2013
107 ცეცხლის მატარებელი 2 6 მარტი, 2013
108 ცეცხლის მატარებელი 3 3 აპრილი, 2013
109 ცეცხლის მატარებელი 4 1 მაისი, 2013
110 ცეცხლის მატარებელი 5 5 ივნისი, 2013
ბნელი დრო: დარჩენილი ნაპერწკალი მეშვიდე ტომი:
დარჩენილი ნაპერწკალი
30 აპრილი, 2014
111 დარჩენილი ნაპერწკალი 1 1 ივლისი, 2013
112 დარჩენილი ნაპერწკალი 2 2 აგვისტო, 2013
113 დარჩენილი ნაპერწკალი 3 18 სექტემბერი, 2013
114 დარჩენილი ნაპერწკალი 4 30 ოქტომბერი, 2013
115 დარჩენილი ნაპერწკალი 5 18 დეკემბერი, 2013

სიუჟეტური განვითარებები[edit | edit source]

რეკლამა კომიქსების სერიის რეკლამით.

დამატებები[edit | edit source]

პერსონაჟები კლასიკური ტრილოგიიდან[edit | edit source]

რესპუბლიკის სერიაში გამოჩნდა ორიგინალური ტრილოგიის რამდენიმე პერსონაჟიც. კომიქსებში მუდმივად ფიგურირებენ ობი-ვან კენობი, ენეკინ სკაიუოკერი/დართ ვეიდერი, იოდა და იმპერატორი პალპატინი/დართ სიდიუსი. გარდა ამისა, გამოჩნდნენ შემდეგი პერსონაჟები:

დაკავშირებული პერსონაჟები[edit | edit source]

იხილეთ აგრეთვე[edit | edit source]

ვარსკვლავური ომები: რესპუბლიკა
ვარსკვლავური ომები 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39
40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45
ვარსკვლავური ომები: რესპუბლიკა 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83
სიუჟეტური განვითარებები ვარსკვლავური ომები: ამბოხების პრელუდია · უცხო · დესპანები მალასტარზე · ბინდი · უსასრულობის აღსასრული · ნადირობა ორა სინგზე · სიბნელე · სტარკის ჰიპერსივრცული ომი · დევარონული ვერსია · ხელთდასხმის რიტუალი
ვარსკვლავური ომები: რესპუბლიკა: ღირსება და მოვალეობა · ომის ახალი სახე · ჯაბიიმის ბრძოლა · ძალის ჩვენება · რენდილის დრედნოუტები · თვალთვალი · სალიუკემაის ალყა · უცნობისკენ · ფარული მტერი
კრებულები რბილყდიანი: ამბოხების პრელუდია · უცხო · დესპანები მალასტარზე · ბინდი · ნადირობა ორა სინგზე · სიბნელე · სტარკის ჰიპერსივრცული ომი · ხელთდასხმის რიტუალი · ღირსება და მოვალეობა
კლონთა ომების რბილყდიანი გამოშვებები: კამინოს დაცვა · გამარჯვებები და მსხვერპლები · უკანასკნელი ბრძოლა ჯაბიიმზე · სინათლე და სიბნელე · საუკეთესო სამართებლები · ბრძოლის ველებზე · როდესაც ისინი ძმები იყვნენ · უკანასკნელი ალყა, უკანასკნელი სიმართლე · თამაშის დასასრული · 30 წლიანი საიუბილეო კოლექცია: სინათლე და სიბნელე · 30 წლიანი საიუბილეო კოლექცია: თამაშის დასასრული
მაგარყდიანი: ანთოლოგია, ტომი 1
ანთოლოგიის სერიის კრებულები სითების აღზევება · დესპანები და მკვლელები · ცხადი საფრთხე · კუინლან ვოსი: ჯედაი წყვდიადში · კლონთა ომები: ტომი 1: რესპუბლიკა საომრად მიემართება · ტომი 2: მტერი ყველა მხრიდან · ტომი 3: რესპუბლიკის დაცემა
დაკავშირებული გამოცემები და სერიები ჯედაების საბჭო: საომარი მოქმედებები · ცეცხლის გული · ჯედაები · აკვიატება · წმენდა · ბნელი დრო
რედ.
ვარსკვლავური ომები: ბნელი დრო
გზა არსაითკენ 1 · 2 · 3 · 4 · 5
პარალელები 6 · 7 · 8 · 9 · 10
ვექტორი 11 · 12
ლურჯი მკა 0 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17
შორეული მიწებიდან 18 · 19 · 20 · 21 · 22
ცეცხლის მატარებელი 23 · 24 · 25 · 26 · 27
დარჩენილი ნაპერწკალი 28 · 29 · 30 · 31 · 32
კრებულები ტომი 1 · ტომი 2 · ტომი 3 · ტომი 4 · ტომი 5 · ტომი 6 · ტომი 7 · ანთოლოგია, ტომი 1
დაკავშირებული გამოცემები და სერიები ჯედაები · აკვიატება · წმენდა · რესპუბლიკა
რედ.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.