ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

ვულფ იულარენი იყო მამაკაცი, რომელიც მსახურობდა როგორც გალაქტიკური რესპუბლიკის, ასევე შემდგომი სახელმწიფოს, გალაქტიკური იმპერიის რიგებში.

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.