თრონი: დომინაცია: მომავალი ქაოსი არის ტიმოთი ზანიამავე სახელწოდების კანონიკური რომანის შეუმოკლებელი აუდიოვერსია. წიგნი გამოიცა Random House Audio-ის მიერ, 2020 წლის 1 სექტემბერს.[1] მისი მთხრობელია მარკ თომპსონი.

მედია[edit | edit source]

გამოცემები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

ბმულები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.