ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია პროფესია. იხილეთ აგრეთვე ამავე სახელწოდების ტელეეპიზოდი .
"ინჟინერები და მათი დასკვნები ხოლმე მცდარია."
დართ ვეიდერი[წყარო]

ინჟინერი ეწოდებოდა მას, ვინც მონაწილეობდა ინფრასტრუქტურის,[1] კოსმოსური ხომალდების[2] ან ტექნოლოგიის შემუშავებაში,[3] მომსახურებაში[4] ან აგებაში[1]. ზოგიერთი ხომალდი აღჭურვილი იყო საინჟინრო განყოფილებით.[5] საინჟინრო საქმიანობას რამდენიმე კომპანია ეწეოდა, მაგალითად — კუორენებითავისუფალი დაკის მოხალისეთა საინჟინრო კორპუსი, კორელიური მანქანათმშენებელი კორპორაცია, თიდის მანქანათმშენებლობა და კოსმოსამშენებლო კირპორაცია სიგნუსი.[2]

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.