კენდალ ოზელი იყო გალაქტიკური რესპუბლიკის და შემდგომში — იმპერიის ოფიცერი. დაბადებული პლანეტა კარიდაზე, იგი მსახურობდა რესპუბლიკის ფლოტში კლონთა ომების პერიოდში. ომის შემდეგ მისი კარიერა იმპერიული რეჟიმისას გაგრძელდა.

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.