კიბერნეტიკა წარმოადგენდა ტექნოლოგიას, რომელიც გულისხმობდა სხეულის ორგანული ნაწილების ჩანაცვლებას.[2]

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.