FANDOM


Premium-Eras-canon

კიტ ფისტო იყო ნაუტოლანი მაგისტრი ჯედაი გალაქტიკური რესპუბლიკის პერიოდში. იგი მონაწილეობდა ჯეონოსისის ბრძოლაში და იყო ერთ-ერთი მათგან, ვინც იქ დატრიალებულ ხოცვა-ჟლეტას გადაურჩა.

შენიშვნები და სქოლიო

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.