სონიი მობილური კომპიუტერით

კომპიუტერები წარმოადგენდნენ მოწყობილობებს, რომელთა მეშვეობით შეიძლებოდა მექანიკური კონტროლის განხორციელება და მონაცემთა შენახვა. ასტრომექანიკოსი[1] და პროტოკოლური დროიდები[2] აღჭურვილნი იყვნენ მათთან დაკავშირების საშუალებებით, ხოლო ცოცხალი არსებები იყენებდნენ კომპიუტერულ ტერმინალებს ან პორტატულ საინფორმაციო პლანშეტებს. კოსმოსური ხომალდები აღჭურვილი იყო [[სანავიგაციო კომპიუტერი|სანავიგაციო კომპიუტერებით, რომელთა მეშვებით შეიძლებოდა ჰიპერსივრცულ გადაადგილებასთან დაკავშირებული გამოთვლების განხორციელება.

სხვა კომპიუტერულ სისტემებში შეღწევის უნარის მქონეებს ეწოდებოდათ ყინულმჭრელები.[3]

გამოჩენები[edit | edit source]

I-find-disturbing.png
თქვენი წყაროების სიმცირე შემაშფოთებელია
სტატიას ესაჭიროება მეტი წყაროს და/ან გამოჩენების მითითება, რათა იგი შეესაბამებოდეს სტატიის სტანდარტებს.

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.