ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.ამ სტატიის თემა არსებობს ნამდვილ სამყაროში ან შეესაბამება მას.

კონტრაბანდული რეისი, ნაწილი 1 (გერმანული სახელწოდება Im Auftrag der Rebellion, Teil 1) არის კომიქსი, რომლის ტექსტის ავტორია ალეკ უორლი, ხოლო მხატვარი — ინგო რემლინგი. იგი შედის მინისერიაში ვარსკვლავური ომები: კონტრაბანდული რეისი და გამოქვეყნდა გერმანულ Star Wars Universum-ში, 2018 წლის 3 იანვარს.

ბმულები

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.