კორელიელები წარმოადგენდნენ ადამიანთა კულტურულ ჯგუფს პლანეტა კორელიიდან. ჰან სოლო, "ათასწლოვანი შავარდენის" კაპიტანი, იყო კორელიელი, რომელიც გალაქტიკური სამოქალაქო ომის დროს ამბოხებულთა ალიანსში შედიოდა.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.