გალაქტიკის ხედი

კოსმოსი,[1] იგივე ჩვეულებრივი კოსმოსი,[2] ჩისებისთვის უბრალო კოსმოსი,[3] ან უბრალოდ სივრცე[4] ეწოდებოდა განზომილებას, რომელშიც მდებარეობდა გალაქტიკის უამრავი ობიექტი და ცხოვრობდა მრავალი რასა. კოსმოსის დიდ ნაწილს იკავებდა ვაკუუმი, ატმოსფეროს განჰერმეტიზებული ნაწილი.

გამოჩენები[edit | edit source]

კოსმოსი ჩნდება ვარსკვლავური ომების მედიის ნებისმიერ ნაწარმში, ამიტომ აქ მითითებულია მხოლოდ ისეთი ნაწარმი, სადაც იგი ნახსენებია ტექსტსა თუ დიალოგში.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.