კრეგან გორი იყო კუორენი მეკობრე, რომელიც ახალი რესპუბლიკის ეპოქაში ცხოვრობდა. იგი მართავდა ბანდას და პირველ ორდენს ემსახურებოდა.

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.