ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.ამ სტატიის თემა არსებობს ნამდვილ სამყაროში ან შეესაბამება მას.

ლეგენდები ლუკ სკაიუოკერზე არის კენ ლიუამავე სახელწოდების კანონიკური წიგნის შეუმოკლებელი აუდიოვერსია. მისი მთხრობელია ჯენიუერი ლავოი. წიგნი გამოიცა Random House Audio-ის მიერ, 2017 წლის 31 ოქტომბერს.[1]

მედია[edit | edit source]

გამოცემები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.