ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.
ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია სამხედრო რანგი. იხილეთ აგრეთვე დამნაშავის საქმიანობა.

"რამე არასწორად ვთქვი, კაპიტანო?"
"ვფიქრობ, ცდებით. კაპიტანი თქვენ ხართ. მე უბრალოდ ლეიტენანტი ვარ."
კაპიტანი პანფორი და ლეიტენანტი მაგნა ტოლვანი[წყარო]

ლეიტენანტი იყო ოფიცრის მცირე სამხედრო რანგი, რომელსაც ფლობდნენ რესპუბლიკის დიადი ჯარიკლონი ჯარისკაცები,[1] იმპერიული ჯარის წარმომადგენლები და სხვა პოლიციის ორგანოები, როგორიც იყო კორუსანტის უსაფრთხოების ძალა.[10] წოდებას აგრეთვე იყენებდნენ სხვა ორგანიზაციებში, მაგალითად, სავაჭრო ფედერაციაში ან შავი მზის კრიმინალურ სინდიკატში, სადაც იგი აღნიშნავდა, რომ ესა თუ ის პირი იყო ხელმძღვანელის თანაშემწე.[2][3] გარკვეული დროის განმავლობაში ამ წოდებას ამბოხებულთა ალიანსში ლუკ სკაიუოკერიც ატარებდა.[5]

იმპერიული შეიარაღებული ძალების რიგებში არსებობდა უმცროსი ლეიტენანტის რანგი — ასეთ ატარებდა ჯემსი.[11] აგრეთვე არსებობდა უფროსი ლეიტენანტის რანგი.[12]

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.