ტვი'ლეკი ჰერა სინდულა და ტოგრუტა ასოკა ტანო, ლეკუებით.

ლეკუები (მხოლობითი ლეკი), აგრეთვე თავის-კუდები, წარმოადგენდნენ გრძელ, საცეცების მსგავს ნაწილებს, რომლებიც იზრდებოდა ტვი'ლეკები[1], ტოგრუტების და მამრობითი სქესის ოზრელანსოების თავებზე. აღნიშნულ რასებს ჰქონდათ ორი (ხოლმე ოთხი) ლეკი, თუმცა ოზრელანსოებს ჰქონდათ სამი.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.