ლექსების დრო არ არის არის მოთხრობა ანთოლოგიური კრებულიდან გარკვეული თვალთახედვით: იმპერიის საპასუხო დარტყმა. მისი ავტორია ოსტინ უოკერი, ხოლო თხრობა მიმდინარეობს ჯილდოზე მონადირეების, დენგარის და IG-88-ის თვალთახედვით.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.