მამაკაცი, რომელმაც შექმნა ღრუბლების ქალაქი არის მოთხრობა ანთოლოგიური კრებულიდან გარკვეული თვალთახედვით: იმპერიის საპასუხო დარტყმა. მისი ავტორია ალეგზანდერ ფრიდი, ხოლო თხრობა მიმდინარეობს იათროს კონდორიუს პირველის თვალთახედვით.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.