მოსასხამის ქვეშ ჯედაები აატარებდენ მანტიებს

მანტია, იგივე მოსასხამიანი მანტია, იყო სახელოებიანი მსუბუქი ტანისამოსი, ჯედაებიც და სითებიც ატარებდნენ მანტიას საფარველის ქვეშ, თუმცა ჯედაებს საკუთარი სტილის მანტია ჰქონდათ. დართ სიდიუსის მანტია დამზადებული იყო ზეიდ-ქსოვილისგან, ხოლო დართ ვეიდერის და იმპერიული გვარდიის წევრების მანტიები ჯავშნიანიც იყო. ჯავები ატარებდნენ მოსასხამიან მანტიებს.

შეკრული ხელებით, ისე რომ ორივეს მალავდა მანტია, ჯედაები როგორც წესი, ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ.[1]

ლეია ორგანა ატარებდა პრინცესისთვის უფრო ტრადიციულ, მარტივ, თეთრი ფერის მანტიას.[2]

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.