ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

"მიდიქლორიანების გარეშე სიცოცხლე ვერ იარსებებდა და არც ჩვენ გვეცოდინებოდა რამე ძალის შესახებ. ისინი მუდმივად გვესაუბრებიან და გადმოგვცემენ ძალის ნებას. როდესაც დაეუფლები გონების დამშვიდებას, გაიგონებ, როგორ გესაუბრებიან."
―კუაი-გონ ჯინის და ენეკინ სკაიუოკერის საუბარი[წყარო]

მიდიქლორიანები წარმოადგენდნენ მიკროსკოპურ, გონიერ სიცოცხლის ფორმებს, რომლებიც სიცოცხლის წყაროდან წარმოიშვნენ, გალაქტიკის ცენტრიდან და არსებობდნენ ყველა ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედებში, ქმნიდნენ რა ამით კავშირს მათ მატარებლებთან. მიდიქლორიანების მეშვეობით საუბრობდა ძალა და არსებებს საშუალებას აძლევდა, გამოეყენებინათ იგი, თუკი საკმარისად ძალისადმი მგრძნობიარენი იყვნენ. ამა თუ იმ არსების ძალასთან კავშირის დასადგენად შესაძლებელი იყო მისი სისხლის შემოწმება, რითაც დადგინდებოდა მასში მიდიქლორიანების რაოდენობა. ენეკინ სკაიუოკერი, რჩეული, ფლობდა გალაქტიკის ისტორიაში მიდიქლორიანების ყველაზე დიდ რაოდენობას — 20.000-ზე მეტ უჯრედს — მასზე ნაკლებს ფლობდა დიდი ოსტატი იოდა.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.