მოკლედ არის ჯენინ კ. სპენდლავიკანონიკური მოთხრობა, გამოქვეყნებული Star Wars Insider 161-ში, 2015 წლის 10 ნოემბერს.

ბიბლიოგრაფია[edit | edit source]


სერია Star Wars Battlefront
LucasArts Star Wars: Battlefront · Star Wars: Battlefront II · Renegade Squadron · Mobile Squadrons · Elite Squadron
Electronic Arts Star Wars Battlefront · Star Wars Battlefront II
დაკავშირებული ლიტერატურა მოკლედ · ფრონტის ხაზი: ბინდის ასეული · ფრონტის ხაზი II: რაზმი "ინფერნო"
თამაშების ცნობარები Star Wars Battlefront: Prima Official Game Guide · Star Wars Battlefront II: Prima Official Game Guide · Star Wars Battlefront Companion · Star Wars Battlefront Strategy Guide
რედ.
სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.