მომავლის ხედვა არის მეორე წიგნი ტიმოთი ზანითრონის ხელის დილოგიაში. იგი გამოიცა Bantam Spectra-ს მიერ, 1998 წლის 1 სექტემბერს.

მედია[edit | edit source]

გამოცემები[edit | edit source]

გარეკანების გალერეა[edit | edit source]

ბიბლიოგრაფია[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

ბმულები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.