მამა ამ გვერდზე გადმოდის. მორტისის ღმერთი აღწერილია გვერდზე მამა (მორტისი).
"თუკი ლუკმა ვერ უშველა, მე რას შევძლება?"
"ლუკი არის ჯედაი, შენ მისი მამა ხარ."
―ჰან სოლო და ლეია ორგანა საუბრობენ შვილის შესახებ.[წყარო]

ეზრა ბრიჯერი ბავშვობისას, მშობლებთან ერთად.

მშობელი ეწოდებოდა შთამომავლის ბიოლოგიურ წინაპარს.

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.