მწვანე მცენარეები აქ-ტოტაძრის კუნძულზე

მცენარეები წარმოადგენდნენ ფართოდ გავრცელებულ ორგანიზმს, კატეგორიას, რომელშიც შედიოდნენ ხეები, ბალახები, ბუჩქები, ვაზები, გვიმრები, ხავსები და მწვანე წყალმცენარეები.[1]

გამოჩენები[edit | edit source]

მწვანე ფლორა პლანეტა ტაკოდანაზე.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

გამხმარი ყვავილები

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

ბმულები[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.