მძიმე ბლასტერული პისტოლეტები წარმოადგენდნენ ბლასტერული პისტოლეტის კლასს, რომელიც გამოიყენებოდა გალაქტიკური იმპერიის პერიოდში. იარაღების აკვალიში დიზაინერი ამდა ვაბო ატარებდა მძიმე ბლასტერულ პისტოლეტს.[5] მისი კიდევ ერთი ცნობილი მომხმარებელი იყო კონტრაბანდისტი და ომის გმირი ჰან სოლო[3]. ზოგიერთი მფლობელი ატარებდა რამდენიმე მძიმე ბლასტერულ პისტოლეტს. ერთ-ერთი ასეთი იყო ტობიას ბეკეტი, რომელსაც ჰქონდა მძიმე პლასტერული პისტოლეტები DL-44, RSKF-44 და DG-29.[6] აქედან პირველ მან ჰან სოლოვანდორზე ძარვისას აჩუქა და სოლო მას ატარებდა შემდეგი 30 წლის შემდეგაც, დაღუპვამდე.[7]

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.