ნაპერწკლები არის პოლ ს. კემპის მოთხრობა. იგი შეტანილია ანთოლოგიაში გარკვეული თვალთახედვით, რომელიც გამოიცა 2017 წლის 3 ოქტომბერს. მოთხრობის გმირები არიან დექს ტირი და ოქროს ესკადრილია.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.