ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია
ეს სტატია აღწერს აღნიშნული თემის კანონიკურ ვერსიას.  დააწკაპუნეთ აქ, რათა მოხვდეთ ჰოლოპედიაში წარმოდგენილ თემის ლეგენდების ვერსიაზე. 

ორებეში
ორებეში
AurekArial.svg BeshArial.svg CreshArial.svg DornArial.svg EskArial.svg FornArial.svg GrekArial.svg HerfArial.svg IskArial.svg
აურელ ბეშ კრეშ დორნ ესკ ფორნ გრეკ ჰერფ ისკ
JenthArial.svg KrillArial.svg LethArial.svg MernArial.svg NernArial.svg OskArial.svg PethArial.svg QekArial.svg
ჯენთ კრილ ლეთ მერნ ნერნ ოსკ პეთ ქეკ
ReshArial.svg SenthArial.svg TrillArial.svg UskArial.svg VevArial.svg WeskArial.svg XeshArial.svg YirtArial.svg ZerekArial.svg
რეშ სენთ ტრილ უსკ ვევ უესკ ქსეშ იირტ ზერეკ
CherekArial.svg EnthArial.svg OnithArial.svg KrenthArial.svg NenArial.svg OrenthArial.svg ShenArial.svg TheshArial.svg
ჩერეკ ენთ ონით კრენთ ნენ ორენთ შენ თეშ

ორებეში იყო დამწერლობის სისტემა, რომლითაც გადმოიცემოდა გალაქტიკური ძირითადი, გალაქტიკაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ენა.[1] გარე რგოლის ტერიტორიების ფარგლებში ორებეში ხოლმე გამოიყენებოდა კიდევ ერთი ანბანის, გარე რგოლის ძირითადის გადმოსაცემად.[2]

ასოები და ციფრები[]

ასო სახელი
მნიშვნელობა/წარმოთქმა
ასო სახელი
მნიშვნელობა/წარმოთქმა
ასო სახელი
მნიშვნელობა/წარმოთქმა
ასო სახელი
მნიშვნელობა/წარმოთქმა
ასო სახელი
მნიშვნელობა/წარმოთქმა
ასო სახელი
მნიშვნელობა/წარმოთქმა
ასო სახელი
მნიშვნელობა/წარმოთქმა
Aurek აურეკ
A
Besh ბეშ
B
Cresh კრეშ
C
Cherek ჩერეკ
CH
Dorn დორნ
D
Esk ესკ
E
Enth ენთ
Æ
Onith ონით
EO
Forn ფორნ
F
Grek გრეკ
G
Herf ჰერფ
H
Isk ისკ
I
Jenth ჯენთ
J
Krill კრილ
K
Krenth კრენთ
KH
Leth ლეთ
L
Mern მერნ
M
Nern ნერნ
N
Nen ნენ
NG
Osk ოსკ
O
Orenth ორენთ
OO
Peth პეთ
P
Qek ქეკ
Q
Resh რეშ
R
Senth სენთ
S
Shen შენ
SH
Trill ტრილ
T
Thesh თეშ
TH
Usk უსკ
U
Vev ვევ
V
Wesk უესკ
W
Xesh ქსეშ
X
Yirt იირტ
Y
Zerek ზერეკ
Z
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
7 7 8 8 9 9

გამოჩენები[]

არაკანონიკური გამოჩენები[]

შენიშვნები და სქოლიო[]

Advertisement