ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია
დააწკაპუნეთ აქ, რათა მოხვდეთ ჰოლოპედიაში წარმოდგენილ თემის კანონიკურ ვერსიაზე.  ეს სტატია აღწერს აღნიშნული თემის ლეგენდარულ ვერსიას. 

ორებეში
ორებეში
AurekArial.svg BeshArial.svg CreshArial.svg DornArial.svg EskArial.svg FornArial.svg GrekArial.svg HerfArial.svg IskArial.svg
აურეკი ბეში კრეში დორნი ესკი ფორნი გრეკი ჰერფი ისკი
JenthArial.svg KrillArial.svg LethArial.svg MernArial.svg NernArial.svg OskArial.svg PethArial.svg QekArial.svg
ჯენთი კრილი ლეთი მერნი ნერნი ოსკი პეთი ქეკი
ReshArial.svg SenthArial.svg TrillArial.svg UskArial.svg VevArial.svg WeskArial.svg XeshArial.svg YirtArial.svg ZerekArial.svg
რეში სენთი ტრილი უსკი ვევი უესკი ქსეში იირტი ზერეკი
CherekArial.svg EnthArial.svg OnithArial.svg KrenthArial.svg NenArial.svg OrenthArial.svg ShenArial.svg TheshArial.svg
ჩერეკი ენთი ონითი კრენთი ნენი ორენთი შენი თეში

ორებეში ეწოდებოდა დამწერლობის სისტემას, რომელიც გამოიყენებოდა ძირითად ენაში. მისი სახელწოდება აერთიანებდა ანბანის ორ პირველ ასოს, აურეკს და ბეშს.

ასოები და ციფრები[]

ასო დასახელება
მნიშვნელობა
ასო დასახელება
მნიშვნელობა
ასო დასახელება
მნიშვნელობა
ასო დასახელება
მნიშვნელობა
ასო დასახელება
მნიშვნელობა
ასო დასახელება
მნიშვნელობა
ასო დასახელება
მნიშვნელობა
აურეკი აურეკი
A
ბეში ბეში
B
კრეში კრეში
C
დორნი დორნი
D
ესკი ესკი
E
ფორნი ფორნი
F
გრეკი გრეკი
G
ჰერფი ჰერფი
H
ისკი ისკი
I
ჯენთი ჯენთი
J
კრილი კრილი
K
ლეთი ლეთი
L
მერნი მერნი
M
ნერნი ნერნი
N
ოსკი ოსკი
O
პეთი პეთი
P
ქეკი ქეკი
Q
რეში რეში
R
სენთი სენთი
S
ტრილი ტრილი
T
უსკი უსკი
U
ვევი ვევი
V
უესკი ვესკი
W
ქსეში ქსეში
X
იირტი იირტი
Y
ზერეკი ზერეკი
Z
ჩერეკი ჩერეკი
CH
ენთი ენთი
Æ
ონითი ონითი
EO
კრენთი კრენთი
KH
ნენი ნენი
NG
ორენთი ორენთი
OO
შენი შენი
SH
თეში თეში
TH
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
7 7 8 8 9 9 0 0 პლუსი
მინუსი

ბმულები[]

Advertisement