ორთოგი იყო დოკის თანამშრომელი, რომელიც ახალი რესპუბლიკის ეპოქაში ცხოვრობდა კოლოსზე.[2]

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.