ორნ ფრი ტაა იყო მამრობითი სქესის რუტიანი ტვი'ლეკი, რაილოთიწარმომადგენელი გალაქტიკურ სენატში გალაქტიკური რესპუბლიკის არსებობის უკანასკნელ წლებში.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.