პაირი იყო მამაკაცი, რომელსაც ახალი რესპუბლიკის ეპოქაში პირველი ორდენიმოიერიშე მეთაურის თანამდებობა ეკავა.

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.