ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია ტერმინი. იხილეთ აგრეთვე ტელეეპიზოდი.

ლეია ორგანა, რომელიც სიკვდილის ვარსკვლავზე პატიმრობაში იყო.

პატიმარი ეწოდებოდა ცალკეულ ცოცხალ არსებას, რომელიც პატიმრობაში იმყოფებოდა.

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.