რეიმუსი არის პირველი მოთხრობა ანთოლოგიურ წიგნში გარკვეული თვალთახედვით. მისი ავტორია გერი უიტა. წიგნის მთავარი პერსონაჟია კაპიტანი რეიმუს ანტილესი. მოქმედება ვითარდება განდევნილი ერთის და ახალი იმედის შუალედში.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.