ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება ლეგენდად.ამ სტატიის თემა აღწერს რესპუბლიკამდე მომხდარ მოვლენებს.ამ სტატიის თემა არსებობს ნამდვილ სამყაროში ან შეესაბამება მას.

სიმბოლო

რესპუბლიკამდე ეწოდება გამოცემის ეპოქას, რომელიც შედის Lucas Licensing-ის მიერ შექმნილ ციკლებში. თავდაპირველად ეს პერიოდი მოიცავდა იავინის ბრძოლამდე 37000 და 25000 წელს შორის მომხდარ მოვლენებს[1].

შემუშავების მიხედვით რესპუბლიკამდე იყო სამყაროს შიდა გამოცემების რიგით მეშვიდე ეპოქა და, როგორც სხვა ეპოქები, შეიქმნა Dark Horse-ის კომიქსების კლასიციფირებისთვის. ამ პერიოდში შედის ჯედაების გარიჟრაჟის სამი სიუჟეტური განვითარება, დამატებითი რომანი ჯედაების გარიჟრაჟი: სიცარიელეში და ორი მოთხრობა.

მართალია, ჯედაების გარიჟრაჟის გამოცემებში მითითებულია, რომ რესპუბლიკამდე გრძელდებოდა 37000-25000 წლებში, სერიის პირველი რბილყდიანი გამოცემა ამ ზღვარს ცვლის და უთითებს 37000-ს, როგორც ისტორიების დაწყების თარიღს (უშუალოდ მოქმედება მიმდინარეობს 36453 წელს). შემდგომი ორი სიუჟეტური განვითარებაც ამ შესწორებულ თარიღს იყენებს.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.