საბაკი იყო ბანქოს პოპულარული თამაში, როგორც წესი — მაღალი ფსონებით. საბოლოო მიზანი ყოველთვის იყო მომგებიანი კომბინაციის მოგება, რომელიც უდრიდა უარყოფით ან დადებით 23-ს — სრულ საბაკს.

კომპლექტი შედგებოდა 76 ბარათისგან (60 ოთხ ფრად და 16 ცალკეული ბარათი). ყოველ მათგანს საკუთარი ნუმერაცია ჰქონდა. თუმცა, ბარათის ნუმერაცია მოულოდნელად იცვლებოდა თამაშისას, თუკი არ განთავსდებოდა შეფერხების ველზე.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.