სამხრე იყო ჯავშნის ნაწილი, რომელსაც ატარებდნენ გალაქტიკური რესპუბლიკის,[2] გალაქტიკური იმპერიის[3] და პირველი ორდენის სამხედროები[4], ისევე, როგორც სხვა პირები. სამხრეებზე ასახული იყო ამა თუ იმ სამხედროს რანგი ან დაქვემდებარება. მათი ფერები განსხვავდებოდა[1]. ზოგიერთზე წარმოდეგენილი იყო სამხრის პატრონის მეთაურთან დაკავშირებული სიმბოლო.[5]

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.