ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია მოთხრობა. იხილეთ აგრეთვე სარეზერვო გეგმა, წიგნიდან იმპერიის ჩრდილები: ცნობარი.

სარეზერვო სარეზერვო გეგმა არის მოთხრობა ანთოლოგიური კრებულიდან გარკვეული თვალთახედვით: იმპერიის საპასუხო დარტყმა. მისი ავტორია ენ ტული, ხოლო თხრობა მიმდინარეობს ტელ ვერიდიანის თვალთახედვით.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.