სასუნთქი ნიღაბი[5], იგივე ჟანგბადის ნიღაბი,[6] სუნთქვის ნიღაბი,[7] რესპირატორი[8] ან აირის ნიღაბი,[9] ეწოდებოდა მოწყობილობას, რომელიც მის მატარებელს აწვდიდა სასუნთქ ჰაერს. იგი ხოლმე სიცოცხლის მხარდაჭერის სისტემას წარმოადგენდა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მსურველი ფლობდა დამატებით კიბერნეტიკულ ნაწილებს.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

ბმულები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.