ჰოლოპედია
ჰოლოპედია

სახელმწიფო ღალატი იყო დანაშაული ლეგიტიმურად არჩეული მთავრობის ან მისი მოხელის მიმართ. გალაქტიკურ იმპერიაში ღალატი ნიშნავდა იმპერიის ან მისი პოლიტიკის საწინააღმდეგო ქმედებას, რასაც მოჰყვებოდა ღალატის ჩამდენის დაპატიმრება, ხშირად — გასამართლების გარეშე. მოღალატე ეწოდებოდა ღალატის ჩამდენ პიროვნებას.

გამოჩენები[]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

წყაროები[]

ბმულები[]

სხვა ენებზე