სახელმწიფო ღალატი იყო დანაშაული ლეგიტიმურად არჩეული მთავრობის ან მისი მოხელის მიმართ. გალაქტიკურ იმპერიაში ღალატი ნიშნავდა იმპერიის ან მისი პოლიტიკის საწინააღმდეგო ქმედებას, რასაც მოჰყვებოდა ღალატის ჩამდენის დაპატიმრება, ხშირად — გასამართლების გარეშე. მოღალატე ეწოდებოდა ღალატის ჩამდენ პიროვნებას.

გამოჩენები

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

წყაროები

ბმულები

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.