ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია სითის წოდება "სითი ლორდი". იხილეთ აგრეთვე მსგავსი წოდებები, როგორიც არის სითების ბნელი ლორდი და დართი.

სითი ლორდი,[2] იგივე სითების ლორდი,[3] იყო წოდება, რომელსაც ატარებდნენ სითების ტრადიციის მიმდევრები. სითი ლორდები ძალის ბნელ მხარეს იყენებდნენ ძალაუფლების და სხვა მიზნების მისაღწევად.[2]

წოდება დართი ენიჭებოდა ნებისმიერ ახალ სით ლორდს და აღნიშნავდა "ბნელ ლორდს".[4]

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.